DOSDOĞRU OL
Canibim.Com

DOSDOĞRU OL - Canibim.Com

 

EMİR OLUNDUĞUN GİBİ OL

 

“FESTEKİM KEMA ÜMİRTE VE MEN TABE MAAKE VELA TATGAV İNNEHÜ BİMA TA ‘MELUNE BASİR” (Hud.112) ( Sen emrolunduğun gibi, yanında  tövbe edenlerle  dosdoğru yolda yürü. Taşkın olmayın. Allah yaptıklarınızın hepsini tamamıyla görür.)

 

Sen Cennet ehlinin nişanlarını işittinse, bilmek gerekir ki istikamet,doğruluk olmayınca bu sıfatları elde edemezsin. İstikamet de bütün azanın şeriat üzere sabit olmasıdır.

 

Rasul (s.a.v) Hz.leri devamla dedi ki : Sizin gönlünüz müstakim, doğru olmayınca imanınızda doğru, müstakim olmaz. Diliniz müstakim olmayınca da gönlünüz müstakim olmaz. Ameliniz müstakim olmayınca da diliniz müstakim olmaz.”

 

Ben( Abdullah) o zaman sordum : Ya Resulallah, istikametin nişanı nedir ?                                              Resulallah (sav) dedi ki : “ Darul gururdan (gurur dünyasından) el çekmektir. Darul Huld (Ahiret dünyası) için ve ölüm gelmezden önce ölüm için hazırlık görmektir.

 

Sonrada Resul (sav) şu ayeti okudu : “FEVEYLÜN LİLKASİYETİ KULUBUHUM MİN ZİKRİLLAHİ ULAİKE Fİ DALALİN MUBİN” (Zümer.23) (Vay , Allah’ın o zikrini terk eden sapıklara ki kalpleri kaskatıdır. Onlar apaçık bir sapıklık içindedir.)

 

Nakledilir ki o kurkudan ötürüdür ki Ebu Bekir (r.a) havada uçan bir bölük kuşu görünce Ne olaydı, bende bu kuşlar gibi olaydım” dedi  “Keşke Adem oğlu  olmayaydım.

 

Hz. Ömer (r.a) Kur’an okuduğu zaman korkudan düşer aklı başından giderdi. “Ne olaydı ben bir kerpiç olaydım, yabanda yatıp kalaydım. Kimse beni almayaydı, derdi. Hz. Ömer (r.a) nın yüzünde gözlerinin  yaşından iki kara yol belirmişti ve oradan göz yaşı akardı.

 

Hz. Osman (r.a)  der ki : “ Ne olurdu ben öleydim de  yeniden yaratılmıyaydım, öyle kalaydım. Hz. Ali (K.V)  de Ne olurdu beni anacığım doğurmuyaydı derdi. O zaman Hz. Muhammed de (s.a.v)  “Ya  leyte Rabba Muhammeden lem yahluk Muhammedene ( Yani, Muhammedin Rabbi de Muhammedi yaratmıyaydı  derdi.)

 

Bu tür lü korkular , alimlerin halidir. Nitekim  Hak Sübhanehu ve Teala şöyle buyuruyor :

“İNNEMA YAHŞALLAHE MİN İBADİHİL  ULEMAÜ İNNALLAHE AZİZUN GAFUR” (Fatır.28) (Allah’tan kulları içinde ancak alimler ,bilgisi olanlar korkar. Hak Teala yegane Aziz ve  Gafurdur.) İşte bu sebepledir ki Nebilerin en faziletlileri ve alimlerin en alimleri dünya lezzetinden el çekip dururlar.

 

Şeyh efendiler hep uzleti sever ve müritlerine de tavsiye ederler. Cenab-ı Mevlam cümlemizi haki’ki iman edenlerden eylesin. Amin…!


Tüm MAKALELER