Günün Ayeti

Bizim zikrimizden kalbini gâfil kıldığımız kimselere itaat etme.

Kehf 28


Günün Hadisi

Kibriyâ, ridâm; azamet, izârımdır.Bunlardan birinde benimle münâzaa edeni (çekişmeye gireni), hiç aldırmadan cehenneme atarım.

(Müslim)

Günün Sözü

İnsanların fitnesinden kurtulmak istiyorsanız,gereksiz yere çarşı ve pazarlarda sık sık bulunmayınız.

Hacı Bayram-ı Veli(k.s.)


Tarihte Bugün